MUDr. Richard Schmotzer, praktický lekár pre dospelých